Co nowego?

Relacja ze spotkania szkoleniowo-naukowego PTG-E w Rulewie - 16-17.06.2023

W dniach 16-17.06. 2023 roku w Hotelu Hanza w Rulewie k/Warlubia odbyło się wyjazdowe spotkanie szkoleniowo-naukowe dla członków Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii-Endoskopii.

 

Przewodnicząca Oddziału dr Grażyna  Mierzwa oraz sekretarz-dr Jarosław Koza dokonali tradycyjnego powitania oraz przedstawienia spraw organizacyjnych i planów naszego  Oddziału oraz  harmonogramu spotkania.

Wprowadzenia do zasadniczego tematu spotkania   dokonała Pani Prof. dr hab. Maria Kłopocka  Kierownik  Kliniki  Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, omawiając narastające problemy onkologiczne w gastroenterologii. Jako główne niedogodności przedstawiono brak możliwości szybkiej diagnostyki onkologicznej , z uwagi na brak wolnych miejsc szpitalnych , znaczny czas oczekiwania na specjalistyczne badania obrazowe , braki kadrowe , oraz brak oficjalnej ścieżki przekazywania pacjentów do ośrodka  onkologicznego.

Dokładne dane epidemiologiczne dotyczące tego tematu przedstawił  -dr n.med. Tomasz Mierzwa- Koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W wykładzie dotyczącym epidemiologii nowotworów układu trawiennego w województwie kujawsko-pomorskim dr Mierzwa podał  dane statystyczne naszego województwa z rozdziałem na nowotwory poszczególnych narządów układu trawiennego z uwzględnieniem  płci i  wieku  oraz   zobrazował je na tle danych statystycznych ogólnopolskich , a nawet światowych.  Omawiane nowotwory stanowią około 25% wszystkich nowotworów złośliwych , a zgony ich powodów sięgają  30 % ogółu zgonów z przyczyn nowotworowych . Województwo kujawsko-pomorskie należy niestety do krajowej czołówki zachorowań i zgonów z tego powodu.

Pani mgr Beata Głodkowska-Patyk z firmy Ewopharma AG Sp.zo.o przekonywała nas o znaczeniu nowej farmaceutycznej postaci leku w  skutecznym  leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku , a mgr. Magdalena Lipka z PRO.MED.PL Sp zo.o uzupełniła naszą wiedzę o lekach prokinetycznych stosowanych w chorobie refluksowej .

Po małej przerwie kawowej, dr Grażyna Mierzwa  omówiła  choroby  , w których stosuje się suplementację prebiotycznym błonnikiem rozpuszczalnym -Fibraxiną, ze szczególnym uwzględnieniem choroby uchyłkowej. Dr Karolina Tworowska – Maryks z kolei, przedstawiła  nowe spojrzenie  na znany problem jakim jest  -IBS.

Aktualne rekomendacje dotyczące  zastosowania drożdży w gastroenterologii przedstawił dr J. Koza , zwracając uwagę na właściwy dobór odpowiedniego preparatu probiotycznego.

Po części naukowej rozpoczęło się spotkanie integracyjne wraz z ogniskiem  „gastrologicznym ”.Po małej biesiadzie usiedliśmy wokół ogniska i dzięki akompaniamentowi dr Marty Wiśniewskiej okazaliśmy  się bardzo rozśpiewaną i muzykalną grupą  . Dodatkową atrakcją okazał występ wokalny synka jednej z naszych koleżanek - Mikołaja.

Spotkanie przy ognisku stworzyło naprawdę miłą i rodzinną atmosferę i nostalgię za minionymi obozowymi chwilami.

Kto nie był -niech żałuje !!! A kto był, ma co wspominać.

Z  koleżeńskim pozdrowieniem i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach .

                                  G. Mierzwa wraz z Zarządem

 

 

Relacja ze spotkania naukowo- szkoleniowego 16.03.2023

W dniu 16.03.2023 roku w restauracji „Czosnek i Oliwa” w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowo-naukowe członków Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii/Endoskopii.

Gościem specjalnym spotkania był dr hab. Mateusz Jagielski, prof. UMK, który wygłosił wykład „Zabiegi w obrębie pola żółciowo-trzustkowego pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii”.

Kolejny wykład wygłosił dr Jarosław Koza „Leczenie ZJN -przegląd badań dotyczących mebeweryny”.

Wykład kończący część naukową wygłosiła pani mgr Maria Murawska–Jarosz na temat często stosowanych w schorzeniach gastroenterologicznych leków- Duspatalin i Kreon.

Wygłoszone wykłady skłoniły uczestników spotkania do ożywionej dyskusji na temat trudności diagnostycznych w gastroenterologii, wymiany doświadczeń z zakresu badań endoskopowych między ośrodkami oraz pozwoliły podzielić się własnym doświadczeniem klinicznym.

Z koleżeńskim pozdrowieniem i nadzieją, że się podobało oraz do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

w imieniu Zarządu
A. Wileńska

 

Relacja ze spotkania naukowo- szkoleniowego 15.12.2022

W dniu 15.12.2022 roku w restauracji „Gerwazy” w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowo-naukowe członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii/Endoskopii.

Gościem specjalnym spotkania była dr n. hum. Anna Ratajska z Psychologicznego Centrum Terapeutyczno-Badawczego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, która wygłosiła wykład „Trudne sytuacje w relacji lekarz –pacjent”.

Następnie kolejny wykład wygłosiła pani doktor Magdalena Wojciechowska z Kliniki Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy przedstawiając przypadek o intrygującym tytule:„Biegunka, bóle w prawym podżebrzu, cholestaza i ....”.

Wykład kończący część naukową wygłosiła pani mgr Joanna Juszczak „Naturalni sprzymierzeńcy”.

Wykłady skłoniły uczestników spotkania do ożywionej dyskusji na temat trudności diagnostycznych w gastroenterologii, zwłaszcza dotyczących trudności komunikacyjnych w relacji lekarz - pacjent oraz pozwoliły podzielić się własnym doświadczeniem klinicznym.

Druga część spotkania szkoleniowo-naukowego, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, upłynęła w iście artystycznym duchu. Wysłuchano koncertu kolęd.

Natchnieni duchem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy spotkania zasiedli do kolacji, przy której rozmawiano nie tylko na tematy medyczne, ale składano sobie także świąteczne życzenia. Oczywiście nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który zostawił upominki pod choinką. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem i nadzieją, że się podobało oraz do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Zarząd PTG-E
O /Kujawsko-Pomorski

 

Relacja ze spotkania szkoleniowo-naukowego PTG-E w Turznie 02-03.09.2022 roku

 

W dniach 02-03.09.2022 roku w Pałacu Romantycznym w Turznie odbyło się spotkanie szkoleniowo-naukowe członków Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

 

W części naukowej omówiono m.in. zagadnienia diagnostyki i leczenia chorób wątroby oraz możliwości leczenia w chorobach zapalnych jelit.

Dnia 02.09.2022 roku odbyła się pierwsza część spotkania naukowo-szkoleniowego, w trakcie której wykład wygłosiła pani dr Maria Kopoń z Kliniki Gastroenterologii w Bydgoszczy „Programy lekowe – nowe możliwości w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”.

Następny wykład wygłosiła pani dr Aleksandra Wileńska z Kliniki Gastroenterologii w Bydgoszczy „Czy w dobie leczenia biologicznego jest miejsce dla 5-ASA/ wartość dodana”.

 

 

 

Następnym prelegentem była pani prof. dr hab. Maria Kłopocka z Kliniki Gastroenterologii w Bydgoszczy, która wygłosiła wykład „ Optymalizacja ścieżki pacjenta w celu rozpoczęcia leczenia biologicznego NCHZJ w ramach programu lekowego”.

 

Część naukowo- szkoleniową zamykał wykład pani mgr Joanny Kowalińskiej „Bifidobacterium infantis 35624 – dla kogo i dlaczego?”

Wygłoszone wykłady skłoniły uczestników spotkania do ożywionej dyskusji na temat trudności diagnostycznych w gastroenterologii, zwłaszcza dotyczących chorób zapalnych jelit oraz pozwoliły podzielić się własnym doświadczeniem klinicznym.

 

 

 

 

Po zakończeniu części szkoleniowo-naukowej rozpoczęto spotkanie nieformalne, które pozwoliło wymienić doświadczenia, nie tylko zawodowe oraz umocnić przyjacielskie więzi.

Dnia 03.09.2022 odbyła się druga część spotkania naukowo-szkoleniowego. Gościem specjalnym spotkania była pani dr hab. Dorota Kozielewicz, prof. UMK, która wygłosiła wykład „Wątrobowe i pozawątobowe powikłania NAFLD/MAFLD”.

Następnie wykład wygłosił dr Piotr Sikorski z Kliniki Gastroenterologii w Bydgoszczy „ EUS w diagnostyce chorób trzustki i dróg żółciowych – jak i kiedy kierować pacjentów”.

Ostatni wykład wygłosił dr n. med. Jarosław Koza z Kliniki Gastroenterologii w Bydgoszczy „Dlaczego warto stosować drożdże S.boulardii CNCM I-745 podczas eradykacji H. pylori?”

Z koleżeńskim pozdrowieniem i nadzieją, że się podobało oraz do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.


 

 

Zarząd PTG-E

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.